Οδοντική Χειρουργική – Αισθητικές Συντηρητικές Αποκαταστάσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 18/10/19

Οι συνεντεύξεις και η πρακτική εξέταση δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθούν στις 24/10/2019, ώρα 9:00 πμ.

Η ανάρτηση του πίνακα τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων αναμένεται να αναρτηθεί μετά τις 31/10/2019