Οδοντική Χειρουργική – Αισθητικές Συντηρητικές Αποκαταστάσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 23/09/2020

Οι συνεντεύξεις και η πρακτική εξέταση δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθούν στις 30/09/2020, ώρα 9:00 πμ.

Η ανάρτηση του πίνακα τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων αναμένεται να γίνει περίπου στις  15/10/2020.