Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος

 

  • Για την Κατεύθυνση "Οδοντοφατνιακή Χειρουργική" μπορείτε να καταθέσετε πρόσκληση εκδήλωσης

ενδιαφέροντος (εν αναμονή του ελέγχού της επανίδρυσης του ΠΜΣ από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
και της έκδοσης του ΦΕΚ)
καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 04/10/2019 
 

  • Για τις Κατευθύνσεις "Νοσοκομειακή Οδοντιατρική" και "Στοματολογία"

καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η 20/9/2019
 
Από τη Γραμματεία