Περιοδοντολογία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ "Περιοδοντολογία/Periodontology".

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων αναγράφονται στην προκήρυξη.

Καταληκτική Ημερομηνία για την υποβολή αίτησεων ορίζεται η 27 Αυγούστου 2021.

Πληροφορίες: Όλγα Μπίκα (olgampika@dent.auth.gr, 2310999477), Κατερίνα Κουκουτσάκη (koukoutsaki@dent.auth.gr, 2310999607)