Δήλωση για τις εξετάσεις των μαθημάτων του Πεδίου Περιοδοντολογίας

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δώσουν τα μαθήματα Περιοδοντολογία ΙΙ, Παθολογία και Θεραπευτική Νόσων του Περιοδοντίου,
Εισαγωγή στην Κλινική Περιοδοντολογία (Ε' Εξάμηνο), Περιοδοντολογία ΙΙΙ, Περιο ΚΣΑΑ, Χειρουργική του Περιοδοντίου- Περιοδοντολογία
σε σχέση με άλλες ειδικότητες, να προσέλθουν στην γραμματεία της Περιοδοντολογίας στον 5ο όροφο.
 
 
*** ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ
Εκ της γραμματείας