Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Νέα ΠΜΣ του Τμήματος Οδοντιατρικής

Εν όψει μιας προεργασίας από τη Γραμματεία και εν αναμονή της έκδοσης των ΦΕΚ των νέων ΠΜΣ του Τμήματος Οδοντιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu3xqlzxLaxqvP8mMaky7bfTzQ7moLF--LmV8GEPg-KtaFvg/viewform?usp=sf_link
Εξαιρούνται οι ενδιαφερόμενοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική, οι οποίοι πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά έως τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής http://www.dent.auth.gr/?q=lab/orthodontikis όπου υπάρχουν και τα σχετικά έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
Από τη Γραμματεία Του Τμήματος