ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η έναρξη λειτουργίας της προπτυχιακής κλινικής για τους 4ετείς και 5ετείς φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες εργασίες, ώστε να εισαχθούν στην ΚΣΑΑ ξεκινάει στις 18/9. Η προπτυχιακή κλινική θα λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη 09.00 - 12.00 π.μ.