Έναρξη των εργαστηρίων στο μάθημα της Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ανακοινώνεται ή έναρξη των εργαστηρίων στο μάθημα της Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής για τους φοιτητές του Τμήματος Οδοντιατρικής 2018-2019.
 
Τα εργαστήρια θα γίνουν σε μία σειρά, θα είναι μονόωρα και θα διαρκέσουν 12 εβδομάδες. Ο φοιτητής θα εξασκείται πάντοτε στο μονόωρο που έχει τοποθετηθεί βάσει της ονομαστικής κατάστασης από τη Γραμματεία της Οδοντιατρικής επι 12 εβδομάδες την ίδια πάντοτε ημέρα και ώρα.
 
Προσοχή: Απαραίτητη μία φωτογραφία για την κάρτα εργαστηρίων, την οποία ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει στο πρώτο εργαστήριο.
 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ  8/10/2018
 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
 
Ε1 ΠΕΜΠΤΗ ώρα: 9-10 απο Α έως και Κατσιμαγκλή
 
Ε2 ΠΕΜΠΤΗ ώρα: 10-11 από Κεδρά έως και Παντερή
 
Ε3 ΠΕΜΠΤΗ ώρα: 11-12 από Παπαδόπουλος Α έως Ψ
 
Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Εργαστηρίου
 
 Από τη Γραμματεία
 
τηλ: (2310) 999-228