Πρόγραμμα συνεντεύξεων του ΠΜΣ Ορθοδοντική, Δευτέρα 24-09-2018.