Ενημερωτική συνάντηση για την Πρακτική Άσκηση 2018-19

Καλούνται οι 5ετείς και επί πτυχίω φοιτητές σε
Ενημερωτική Συνάντηση
για την Πρακτική Άσκηση
2018-19
Τμήμα Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.
 
Δευτέρα  15/10/2018,  12:00
Αίθουσα Σεμιναρίων Β΄
Α΄ Υπόγειο Κτηρίου Οδοντιατρικής