ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΣΑΑ

Λόγω της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ στο 38ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
η κλινική ΚΣΑΑ της Πέμπτης 18 Οκτωβρίου 2018 δεν θα πραγματοποιηθεί.
Με εκτίμηση,
Δ. Τορτοπίδης, Αναπλ. Καθηγητής
Υπεύθυνος ΚΣΑΑ