Κολοκοτρώνης Αλέξανδρος

Αποχωρήσαντες
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999524
Σπουδές - Τίτλοι: 

1974: Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
1979: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
1982: Διδακτορική Διατριβή στην Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
1979-1982: Εξειδίκευση στη Μικροβιολογία του Στόματος, στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
1986-1987: Μετεκπαίδευση στη Μικροβιολογία του Στόματος, στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου René-Descarte (Université Paris V).
1986-1987: Μετεκπαίδευση στη Στοματολογία, στο Τμήμα Ογκολογίας και Ιατρικής Στοματολογίας της Πανεπιστημιακής Κλινικής Στοματολογίας και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο Νοσοκομείο Pitié-Salpetrière (Université Paris VΙ).
1986-1987: Ερευνητής, στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Paris-Sud (Université Paris XI)

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 

3/1979-9/1980: Έκτακτος επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Στοματολογίας Α.Π.Θ.
9/1980-8/1982: Επιστημονικός συνεργάτης με τριετή θητεία, στο Εργαστήριο Στοματολογίας Α.Π.Θ.
9/1982-2/1984: Λέκτορας (μη μόνιμος) στο Εργαστήριο Στοματολογίας Α.Π.Θ.
3/1984-2/1987: Μόνιμος λέκτορας στο Εργαστήριο Στοματολογίας Α.Π.Θ.
3/1987-6/2004: Επίκουρος καθηγητής στο Εργαστήριο Στοματολογίας Α.Π.Θ.
4/1989-10/1989: Εκλεγμένος αναπληρωτής καθηγητής στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Paris-Sud (Université Paris XΙ).
7/2004-1/2010: Αναπληρωτής καθηγητής στο Εργαστήριο Στοματολογίας Α.Π.Θ.
2/2010-σήμερα: Καθηγητής στο Εργαστήριο Στοματολογίας Α.Π.Θ.

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 

1996-2006: Balkan Journal of Stomatology
1999-2004:  Oral Diseases
Από το 2000: Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Από το 2006: Στόμα
Από το 2010: Médecine Buccale - Chirurgie Buccale

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα: 

1990: Μέλος επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, για μελέτη δυνατότητας ίδρυσης "Εθνικού Κέντρου Οδοντιατρικής Έρευνας".
1995: Σύμβουλος, σε επιτροπή Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. για διατύπωση προτάσεων σχετικά με την έρευνα στην Οδοντιατρική Σχολή. Η επιτροπή συνεστήθη στα πλαίσια επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής στήριξης με θέμα: "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση".
1996: Μέλος επιτροπής Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. για σύνταξη προδιαγραφών και  προκήρυξη και εκτέλεση μειοδοτικού διαγωνισμού για αγορά οδοντιατρικών μηχανημάτων.
1996: Μέλος οργανωτικής επιτροπής του 1st Balkan Dental Congress.
1996: Μέλος οργανωτικής επιτροπής διεθνούς Σεμιναρίου της Europian Project AIDS and Mobility που συνδιοργανώθηκε από τους: α) Netherlands Institute for Health Promotion and Disease Prevention, β) Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων του Υπουργείου Υγείας και γ) Εταιρεία Συλλογικής Υποστήριξης κατά του AIDS.
1997: Μέλος επιτροπής Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. για διατύπωση προτάσεων σχετικών με τα προγράμματα σπουδών επιλογής.
2001: Μέλος επιτροπής Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. για τη λειτουργία του "Μανδαλίδειου Ερευνητικού Κέντρου".
2001: Μέλος οργανωτικής επιτροπής του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου AIDS.
2002: Μέλος οργανωτικής επιτροπής του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου AIDS.
2004-2009: Μέλος επιτροπής προγράμματος σπουδών Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
2004: Μέλος επιτροπής της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. για την μελέτη, την καταγραφή και την διεκδίκηση των εκπαιδευτικών και των οικονομικών προβλημάτων της Σχολής.
2005: Πρόεδρος επιτροπής για καταγραφή εξειδικευμένων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, το προσωπικό και οι ασθενείς της Οδοντιατρικής Σχολής με σκοπό την υλοποίηση ασφαλιστικού προγράμματος Α.Π.Θ.
2005-2008: Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Στοματολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος.
2006: Μέλος της επιτροπής μελέτης και του τρόπου υλοποίησης της συνολικής αντιμετώπισης ασθενών της Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
2007-2009: Μέλος επιτροπής φοιτητικών ζητημάτων - συμβούλου φοιτητή, Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
2008: Μέλος οργανωτικής επιτροπής του 8th European Oral Microbiology Workshop.
2008: Συντονιστής επιτροπής ελέγχου μεταδοτικών νοσημάτων, Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
2008: Μέλος οργανωτικής επιτροπής του 1ου Μετεκπαιδευτικού Συνεδρίου Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
2009: Mέλος επιτροπής για τη διοργάνωση πολιτιστικών εορταστικών εκδηλώσεων  Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. επ' ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων λειτουργίας.
2009: Μέλος οργανωτικής επιτροπής του 1st Congress of the Multidisciplinary Oncology Forum (MMOF).
2009: Μέλος οργανωτικής επιτροπής του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του AIDS.
2010: Μέλος οργανωτικής επιτροπής του 30ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου.
2012: Μέλος της επιτροπής δεοντολογίας, της Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
2013: Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής του 5ου Μετεκπαιδευτικού Συνεδρίου Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
2013: Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στην Επιτροπή Ερευνών.
2013: Πρόεδρος επιτροπής εκτέλεσης μειοδοτικού διαγωνισμού για αγορά οδοντιατρικών υλικών για το προπτυχιακό πρόγραμμα Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα: 

9/2001-4/2002 συμμετοχή ως μέλος τριμελούς ελληνικής ομάδας, σε διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδότησε η Εταιρεία Castellini SpA, με αντικείμενο τη μόλυνση του κυκλώματος του νερού των οδοντιατρικών μονάδων και τους τρόπους αντιμετώπισής της. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν επιστημονικές ομάδες των Πανεπιστημίων Α.Π.Θ., Α&Μ του Ντάλλας Η.Π.Α., Βαρκελώνης Ισπανίας, Sapienza Ιταλίας, Μπολόνιας Ιταλίας, Cattolica del Sacro Cuore Ιταλίας και του Ινστιτούτου Eastmen Ηνωμένου Βασιλείου.
Επιστημονικός υπεύθυνος της ελληνικής ομάδας: ο Καθηγητής Π.Γαρέφης (Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.).

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά: 

1.      A.Kolokotronis, V.Kioses, D.Antoniadis, K.Mandraveli, I.Doutsos, P.Papanagiotou. Immunological status in HIV-patients with oral candidiasis and hairy leukoplakia. Οral Surg Oral Med Oral Pathol 78 (1): 41-46, 1994.
2.      A.Kolokotronis. Susceptibility of Capnocytophaga to antimicrobial agents. J Chemother 7 (5): 414-416, 1995.
3.      Α.Kolokotronis, D.Antoniades, G.Trigonidis, P.Papanagiotou. Granulomatous cheilitis. A study of 6 cases.  Oral Dis 3 (3): 188-192, 1997.
4.       A.Kolokotronis. β-lactamases producing anaerobic bacteria in dentoalveolar abscesses.  J Oral Sci 41 (4): 187-190, 1999.
5.                D.Sakellari, JM.Goodson, SS.Socransky, A.Kolokotronis, A.Konstantinidis. Concentration of 3 tetracyclines in plasma, gingival crevice fluid and saliva. J Clin Periodont 27 (1): 53-60, 2000.
6.                A.Kolokotronis, K.Louloudiadis, G.Fotiou, A.Matiakis. Oral manifestations of infections due to Varicella - Zoster Virus in otherwise healthy children. J Clin Ped Dent 25 (2): 107-112, 2001.
7.                P.Stefanopoulos, A.Kolokotronis. The clinical significance of anaerobic bacteria in acute orofacial infections. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 98 (4): 398-408, 2004.
8.                A.Kolokotronis, N.Konstantinou, I.Christakis, P.Papadimitriou, Α.Μatiakis, Τ.Ζaraboukas, D.Antoniades. Localized B-cell Non-Hodgkin lymphoma of oral cavity and maxillofacial region. A clinical study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 99 (3): 303-310, 2005.
9.      S.Doumas, A.Kolokotronis, P.Stefanopoulos. Anti-inflammatory and antimicrobial roles of Secretory Leukocyte Protease Inhibitor. Infect Immun 73 (3): 1271-1274, 2005.
10.  A.Kolokotronis, S.Doumas. Herpes Simplex Virus infection, with particular reference to the progresion and complications of Primary Herpetic Gingivostomatitis. Clin Microb Inf 12 (3): 210-220; 2006.
11.  Kolokotronis A, Avramidou E, Zaraboukas T, Mandraveli K, Alexiou S, Antoniades D. Oral tuberculosis associated with a treatment with anti-rheumatic drugs. J Oral Pathol Med 35 (2): 123-5; 2006.
12.  C.Kalpidis, S.Lysitsa, T.Lombardi, A.Kolokotronis, D.Antoniades, J.Samson. Gingival involvement in AIDS-related Kaposi's sarcoma. J Periodont 77 (3): 523-533; 2006.
13.  A.Kolokotronis, A.Markopoulos, S.Voutas, A.Mataftsi, P.Ikonomidis, D.Antoniades, D.F.Schorderet. Conjunctivitis as a sign of PFAPA syndrome. Ophthalmol 114 (8): 1584 και 1584.e1; 2007.
14.  E.Michailidou, S.Arvanitidou, T.Lombardi, A.Kolokotronis, D.Antoniades, J.Samson. Crohn's disease diagnosed by oral lesions: report on five patients. Quintess Intern 40: 581-585; 2009.
15.  Doumas S, Kolokotronis A, Zormpa M, Barrett AW. Essential mixed cryoglobulinemia manifesting as recurrent perioral edema: report of a case. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 117 (1): e57-60; 2014.

Selected publications in Greek Journals: 

1.     Δ.Αντωνιάδης, Ε.Κατσουλίδης, Α.Κολοκοτρώνης, Β.Κιοσές, Κ.Μανδραβέλη, Α.Κωνσταντινίδης,, Π.Παπαναγιώτου, Ι.Δουμπόγιας. Αξιολόγηση της ανίχνευσης αντι-HIV-1/2 στο σάλιο με τη χρήση της Saliva Card (Μέθοδος γρήγορης ανίχνευσης). Ελληνικά Αρχεία AIDS 4 (4): 293-299, 1996.
2.    Α.Κολοκοτρώνης, Δ.Αντωνιάδης. Συστηματικές εκδηλώσεις λοιμώξεων του στόματος. Στόμα 26 (3): 155-163, 1998.
3.     Α.Επιβατιανός, Ε.Αλμπανίδου-Φαρμάκη, Α.Πουλόπουλος, Α.Κολοκοτρώνης, Γ.Καρκαβέλας, Δ.Αντωνιάδης. Κλινικοπαθολογική μελέτη της πτυχωτής ινώδους υπερπλασίας από οδοντοστοιχείες (επουλίδα Fissuratum) και μελέτη του κολλαγόνου της με Picro-Sirus red στο πολωτικό μοκροσκόπιο. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 48 (3): 181-189, 2004.
4.     E.Γιόφκου, Ε.Σουργκούνη, Α.Κολοκοτρώνης. Σύνδρομο Περιοδικού Πυρετού, Αφθώδους Στοματίτιδας, Φαρυγγίτιδας, Λεμφαδενίτιδας ή Σύνδρομο PFAPA (Periodic Fever, Aphthous stomatitis, Pharyngitis, Adenitis). Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 50 (1): 35-38; 2006.
5.    Φ.Τσαούσογλου, Α.Κολοκοτρώνης, Δ.Αντωνιάδης. Ενδοστοματικές εκδηλώσεις του σαρκώματος Kaposi. Στόμα 35 (2): 135-142; 2007.
6.    E.Δεμερτζή, N.Ζιώζιος, A.Κολοκοτρώνης. Οι κινολόνες είναι χρήσιμες στον οδοντίατρο; Τα δεδομένα που προέκυψαν από μελέτες για τη χρήση τους στην οδοντιατρική πράξη.  Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 61 (1): 56-67; 2007.
7.    Β.Κουνούπης, Α.Κολοκοτρώνης, Δ.Αντωνιάδης. Η θαλιδομίδη στην αντιμετώπιση των υποτροπιαζουσών αφθών. Στόμα 36 (1): 63-70; 2008.
8.    A.Τρικαλιώτης, Ι.Λαυρεντιάδης, Α.Κολοκοτρώνης. Σύνδρομο Sturge-Weber. Στόμα 36 (2): 165-170; 2008.
9.    Φ.Τσαούσογλου, Α.Κολοκοτρώνης, Δ.Αντωνιάδης. Γραμμοειδές ερύθημα των ούλων. Στόμα 36 (3): 233-239; 2008.
10.                                 Χ.Ψήμμα, Α.Κολοκοτρώνης, Δ.Αντωνιάδης, Α.Πισιώτης. Σκληροδερμία. Το γενικό ενδιαφέρον για τον οδοντίατρο. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 62 (2): 225-239; 2008.
11.                                                                                                                                                                                  Μ.Ζορμπά, Α.Κολοκοτρώνης. Καυσαλγία του βλεννογόνου του στόματος. Στόμα 37: 179-186; 2009.
12.                                                                                                                                                                                  A.Kolokotronis, M.Belazi, G.Haidemenos, T.Zaraboukas, D.Antoniades. Sarcoidosis. Oral and perioral manifestations. Report of a case. Hippokratia 13 (2): 119-121; 2009.
13.                                                                                                                                  Α.Ματιάκης, Φ.Τζέρμπος, Μ.Ζορμπά, Α.Μυλωνάς, Α.Κολοκοτρώνης. Εκδηλώσεις του στοματικού βλεννογόνου που ομοιάζουν με άφθες ως εκδήλωση συστηματικών παθήσεων. Στοματολογία 67 (2): 35-45; 2010.
14. Α.Ηλιάδης, Α.Κολοκοτρώνης. Κλινικές εκδηλώσεις σεξουαλικά μεταδιδόμενων νόσων στη στοματογναθοπροσωπική χώρα. Στοματολογία 67 (3): 75-87; 2010.
15.                                  Α.Χατζηβασιλείου, Α.Κολοκοτρώνης, Δ.Αντωνιάδης, Α.Μαρκόπουλος, Α.Επιβατιανός. Λευκοπλακία του στόματος. Κλινικοστατιστική μελέτη σε 180 ασθενείς. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 54 (2): 109-117; 2010.

Μονογραφία/ες: 

1.      A.Kolokotronis. Etude de l' activité bactéricide d' une solution de Glutaraldéhyde à 2%. Sa capacité dèsinfectante lors de l' utilisation dans le domaine dentaire pour la dèsinfection de surfaces des travail et des instruments. Παρίσι. 1987.
2.      Α.Κολοκοτρώνης. Mη-Hodgkin λεμφώματα Β-κυτταρικής αρχής με εντόπιση στην γναθοπροσωπική περιοχή. Θεσ/νίκη. 2001.