Σύγγραμα Περιοδοντολογίας Ζ' Εξαμήνου

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές Ζ' εξαμήνου, δεν έχουν πάρει το βιβλίο της Περιοδοντολογίας
να έρθουν το συντομότερο δυνατόν στην γραμματεία του 5ου ορόφου.
 
Εκ της γραμματείας