ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ (ΤΜΗΜΑ Ζ3)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι φοιτητές του Ζ'Εξαμήνου οι οποίοι παρακολουθούν το μάθημα της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής ΙΙ στο Τμήμα Ζ3, την Παρασκευή 02/11 εκτός από το προγραμματισμένο μάθημα 08.00 - 09.00 π.μ.,  θα παρακολούθησουν, 12.00 - 13.00 μ.μ., και αναπλήρωση ενός μαθήματος.