3η πρόσκληση για εργασία στην Ιατρ. Βιολογία 2018

Ανακοίνωση (3)
 
   Οι φοιτητές του Ιατρικού & Οδοντιατρικού  Τμήματος με τους παρακάτω αριθμούς εργαστηριακής κάρτας καλούνται σε συνάντηση με την  αναπλ. καθηγήτρια κ.Στ. Φιδάνη την Παρασκευή  9.11.2018, ώρα: 9.00  πμ. στο αμφιθέατρο Α του Ιατρικού Τμήματος, για θέμα που αφορά στην άσκησή τους στο φροντιστήριο.
 
Οι αριθμοί που καλούνται είναι:
 
Ιατρικό Τμήμα               Οδοντιατρικό  Τμήμα
 
17-25                                16 -25
57-64                                55 - 65
97-104                              98 -108
137-144
177-185
217-224α
257-271
297-305
336-342