Πρόσκληση Συνέλευσης αριθμ. 391_Ανακοινοποίηση στο ορθό