Πρόσκληση ορκωμοσίας αποφοίτων και αποφοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών