Ανακοίνωση Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας για τους εναπομείναντες φοιτητές του Ε΄ έτους για την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών περιστατικών τους για την είσοδο στην ΚΣΑΑ

Ανακοίνωση για τους εναπομείναντες φοιτητές του Ε΄ έτους για την ολοκλήρωση
των υποχρεωτικών περιστατικών τους για την είσοδο στην ΚΣΑΑ
 
Γίνεται γνωστό στους φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα για την είσοδο στην ΚΣΑΑ ότι:
Δίνεται η δυνατότητα να δηλώσουν 3 φοιτητές/εκπαιδευτή στα ωράρια λειτουργία του Δ΄έτους (μία συνεδρία/εβδομάδα).
Γνωστοποιείται ότι το κάθε περιστατικό θα ολοκληρώνεται με τον ίδιο εκπαιδευτή.
Δηλώσεις συμμετοχής στον 6ο όροφο γραμματεία Ενδοδοντολογίας.
 
Από το Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας