Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων ΠΔ407.80

 
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων ΠΔ407.80 στάλθηκε για δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο στις 22-11-2018.
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2018, με παράταση δύο ημερών, λόγω Σαββατοκύριακου.
 
Από τη Γραμματεία