ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ- ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το μάθημα της Σημειολογίας - Διάγνωσης, που γίνεται κάθε Παρασκευή  09.00 - 10.00 π.μ., στο Μπλε Αμφιθέατρο του Οδοντιατρικού Τμήματος, αύριο 08.12.2018, δε θα πραγματοποιηθεί. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την αναπλήρωση του μαθήματος.