Πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρ.2019 στην Ιατρ. Βιολογία-Γενετική

Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων Α΄εξαμ. στο μάθημα της Ιατρ. Βιολογίας
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 
Πέμπτη 24.1.2019 ώρα: 9.00 πμ.
 
Αετείς Ιατρικού Τμήμ.  αριθ. κάρτας               1-  110 (μεγάλο αμφιθέατρο)
     “          “           “         “                                   111 - 190  (μικρό αμφιθέατρο)
                                          
ώρα: 11.30 πμ.               “         “                    191  -  290  (μεγάλο αμφιθέατρο)
                                                                          291  -  360  (μικρό αμφιθέατρο)
 απαραίτητη η εργαστηριακή κάρτα
 
--------------------------------------------------------------------------------------
Παρασκευή 25.1.2019,  ώρα: 9.00 πμ.
 
Αετείς Οδοντιατρικού Τμήματος                         (μεγάλο αμφιθέατρο)
απαραίτητη  η εργαστηριακή κάρτα

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Εξετάσεις εκ μεταφοράς

 

Παρασκευή 25.1.2019, ώρα : 11.30 πμ .            
2ετείς,3ετείς,4ετείς,5ετείς,6ετείς  & επί πτυχίω φοιτητές Ιατρικού Τμήμ.                                                                                               
                                                                                      (μεγάλο αμφιθέατρο)
    
2ετείς,3ετείς,4ετείς ,5ετείς,& επι πτυχίω φοιτητές  Οδον/κού Τμήμ.
                                                                                      (μικρό αμφιθέατρο)                        
Απαραίτητη η εργαστηρακή κάρτα , ή ταυτότητα
 
Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων στην Ιατρική Γενετική
 
                                                                              
Παρασκευή  25.1.2019 , ώρα : 9.00 πμ.
 
Μάθημα Ιατρική Γενετική
 
Επί πτυχίω φοιτητές Ιατρικού & Οδοντιατρικού Τμήματος στο μικρό
αμφιθέατρο του Τμήματος Ιατρικής.
 
Απαραίτητη η εργαστηριακή κάρτα ή ταυτότητα.