Ανακοίνωση για έναρξη ηλεκτρονικής αξιολόγησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Χειμερινού εξαμήνου 2018-2019
 
Προς τους Προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Οδοντιατρικής
Ανακοινώνεται ότι από 17-12-18 έως 20-1-19 πραγματοποιείται η ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων Χειμερινής Περιόδου 2018-2019.
Η συμμετοχή όλων των φοιτητών του Τμήματος κρίνεται απαραίτητη, στην προσπάθεια βελτίωσης και αναβάθμισης των σπουδών σας.
Το ερωτηματολόγιο είναι σύντομο και διασφαλίζεται η ανωνυμία των μετεχόντων.
Για την αξιολόγηση, εισέρχεστε στη σελίδα της ΜΟΔΙΠ http://qa.auth.gr μέσω του συνδέσμου ΕΙΣΟΔΟΣ, και χρησιμοποιώντας τον πανεπιστημιακό σας λογαριασμό, μπορείτε να αξιολογήσετε τα μαθήματα που παρακολουθήσατε το τρέχον εξάμηνο και τους αντίστοιχους διδάσκοντες.