Μαρκόπουλος Αναστάσιος K.

Αποχωρήσαντες
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999523
Ώρες συνεργασίας: 
10.00-13.00
Σπουδές - Τίτλοι: 

1. Πτυχίο της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου        
    Θεσσαλονίκης το 1977.
2. Διδακτορική διατριβή από την Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου                            
    Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1986.
3. Master of Science in Oral Biology από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια,
    Λος Άντζελες, Η.Π.Α. το 1991.

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 

1981 Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ
1987 Λέκτορας, Εργαστήριο Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ
1991 Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ
2001 Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ
2009  Καθηγητής, Εργαστήριο Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ

Τιμητικές διακρίσεις: 

1. Υπότροφος κατόπιν εξετάσεων του  Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)  το  1989.                       2.Η ερευνητική εργασία «Έλεγχος IL-12 και IFN-γ σε ασθενείς με ομαλό λειχήνα  του στόματος» σε συνεργασία μου με τους κ.κ. Φ.Καλογεράκου,      Ε.Αλμπανίδου-Φαρμάκη, Δ.Αντωνιάδη βραβεύτηκε σαν 2η  καλύτερη εργασία του 24ο  Πανελληνίου Οδοντιατρικού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 29  Νοεμβρίου 2004 στη Θεσσαλονίκη                                                                                                                                                                   3. Η ερευνητική εργασία "Vascular endothelial growth factor (VEGF) and microvessel density (MVD)  in oral dysplasia and oral squamous cell carcinoma σε συνεργασία μου με τις κ.κ Michailidou ΕZ, Tsatsouli- Link I  και Antoniades DZ, βραβεύτηκε σαν 3η  καλύτερη εργασία του 12th Congress of the Balkan Stomatological Society, 12 -14 April 2007, Istanbul, Turkey                                                                                                                                                              4. Η επιστημονική εργασία «Αγγειογένεση σε προκαρκινικές και καρκινικές βλάβες του επιθηλίου του στόματος: ρόλος VEGF και μαστοκυττάρων  σε συνεργασία μου με τους  κ.κ. Μιχαηλίδου Ε, Αντωνιάδη Δ.  βραβεύτηκε σαν 1η καλύτερη επιστημονική εργασία του 27ο ΠΟΣ  στην  Πάτρα στις 30 Νοεμβρίου 2007                                                                                     5.Φωτογραφίες και ευρήματα της επιστημονικής μου εργασίας «Actinic cheilitis:   Clinical and pathologic characteristics in 65 cases» αναδημοσιεύθηκαν στο περιοδικό συνεχούς επιμόρφωσης υγιεινολόγων (continuing education for dental hygienists) RDH magazine 27(12), Dec 2007 στο Dallas TX των ΗΠΑ. (http://www.rdhmag.com/display_article/304264/56/ARCHI/none/Colum/Actinic... Cheilitis?&jfdk8jk3l=bp)                                                                                                                                                    6. Το poster «Ανίχνευση και Τυποποίηση των Ιών του Ανθρώπινου Θηλώματος (HPV)    σε   καρκινικό, δυσπλαστικό, μη δυσπλαστικό και φυσιολογικό επιθήλιου με τη μέθοδο της Aλυσιδωτής Aντίδρασης της Πολυμεράσης (PCR)» σε συνεργασία μου με τους κ.κ. Μπλιούμη Ε, Χατζηδημητρίου Δ, Κατωπόδη Θ, Παζαρτζή Χ, Τζημαγιώργη Γ, Εμμανουήλ-Νικολούση Ε, Λαζαρίδη Ν, Σκούρα Ζ, Δίζα-Ματαυτσή Ε, Αντωνιάδη Δ, βραβεύτηκε στο  29ο  Πανελλήνιο Οδοντιατρικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις  13-15  Νοεμβρίου 2009 στα Ιωάννινα. 

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 

-Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
-Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος
-Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος  
-Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας στόματος  (πρόεδρος)
-Γεροντολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
-UCLA Alumni Association   (Life member)
-American Academy of Oral and Maxillofacial Pathology   
-American Academy of Oral Medicine  
-International Association of Oral Pathologists  

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα: 

1. Συντονιστής του Μεταπτυχιακού προγράμματος της Στοματολογίας  (2003-2007 και 2012-  )                                                                                                                                                                                  2. Μέλος της επιτροπής για την σύνταξη των πλαισίων ηθικής και δεοντολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.  (Οκτώβριος 2003)                                                                        3. Μέλος τριμελούς επιτροπής που επεξεργάστηκε και έφερε προς ψήφιση στη Γενική Συνέλευση της Οδοντιατρικής Σχολής όλο το πλαίσιο οδηγιών, που εφαρμόζονται σήμερα στην Οδοντιατρική  Σχολή, για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (2004)                                                                                                                        4.Μέλος της επιτροπής εσωτερικής αξιολόγησης της Οδοντιατρικής σχολής (αρ.απόφασης γεν.συνέλευσης :230/12-10-07)                                                                                                               5. Μέλος της επιστημονικής και συντονιστικής επιτροπής για τη διοργάνωση τριών Πανελληνίων Οδοντιατρικών συνεδρίων της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (21ο, 24ο και 28ο  Π.Ο.Σ., Θεσσαλονίκη) και ενός της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (Νοέμβριος 2003)                                                                                                                                                              6.  Βαθμολογητής στις εξετάσεις του ΔΙΚΑΤΣΑ (Ιούλιος και Δεκέμβριος 2003,  Ιούνιος 2004).                                                                                                                                                                                       7. Θεματοδότης και  βαθμολογητής στις κατατακτήριες εξετάσεις αποφοίτων  άλλων σχολών στο Οδοντιατρικό Τμήμα (έτη 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006)                                                                                                                                     8.   Διευθυντής της ελληνικής συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Balkan Journal of Stomatology   (2006-   )                                                                                                                                           9.Μέλος επιτροπής για τον καθορισμό κανόνων και κριτηρίων για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών (2010)                                                                                            10.Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 3ου συνεδρίου «Δια βίου μάθηση», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 24-25/9/2011                                                                        11. Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 31ου Πανελληνίου συνεδρίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στο Βελίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης στις 11-13/11/2011                                                                                                                              12. Διευθυντής του τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής  (2012-2013)                                                                                                                                                    13. Διευθυντής του εργαστηρίου Στοματολογίας κατόπιν εκλογών του τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά: 

1. Minor salivary glands of the lips: a novel, easily accessible source of potential stem/progenitor cells.  Andreadis D, Bakopoulou A, Leyhausen G, Epivatianos A, Volk J, Markopoulos A, Geurtsen W.      Clin Oral Invest   2013 Jul 31  [Epub ahead of print]
2. Expression of matrix metalloproteinases 9 and 12 in actinic cheilitis.
Poulopoulos AK, Andreadis D, Markopoulos AK.     World J Exp Med 2013; 3 (3)
3. Cytokines' gene polymorphisms in oral lichen planus.   Andreadis D, Albanidou-Farmaki E, Deligiannidis A, Katsares V, Farmakis K, Poulopoulos A, Markopoulos A, Parapanisiou E, Epivatianos A.   Oral diseases 2012; 18: 32
4. Salivary mRNA markers in early oral squamous cell carcinoma diagnosis.
Miichailidou E, Tzimagiorgis G, Chatzopoulos F, Markopoulos A, Antoniadis K, Vahtsevanos K.      Oral diseases 2012; 18: 6-7
5. The role of human papillomavirus in the pathogenesis of oral squamous cell carcinoma     A.Markopoulos.      World J Exp Med   2012 August 20; 2(4): 65-69
6. Expression of N-Cadherin in Salivary Gland Tumors. N. Kehagias, A. Epivatianos, L. Sakas, D. Andreadis, A. Markopoulos, K. Antoniades.   Med Princ Pract  2013;22:59-64   
7. VEGF expression from human dysplastic or malignant oral epithelium may be related to mast cell density and the subsequent angiogenetic phenomena  
Michailidou EZ, Markopoulos AK, Antoniades DZ. International Journal of Oral & Maxillofacial Pathology  2012 May 29. pii: S0901-5027(12)00128-2. doi: 10.1016/j.ijom.2011.12.038. [Epub ahead of print]                                                                                                                          8. Current aspects on oral squamous cell carcinoma.   Markopoulos AK.  The Open Dentistry Journal   2012; 6:126-130
9.Lip ulceration associated with intravenous administration of zoledronic acid. Report  of a case.  Andreadis D, Mauroudis S, Poulopoulos A, Markopoulos A, Epivatianos A.     Head and Neck Pathology     (Accepted for publication)                               
10.Solitary keratoacanthoma of the lower lip.  Report of two cases
DZ  Antoniades,  AK Markopoulos.   Hellenic Dental Journal  2007; 17: 55-58
11. Mucous retention cysts with the development of basal cell adenoma: Report of two cases and review of the literature.  A.Epivatianos, D.Z.Antoniades, A.K.Markopoulos, A.Kolokotronis, T.Zaraboukas Medical Principles & Practice   2009; 18(3): 248-252                     
12. Epidemiologic findings of oral pemphigus vulgaris in Northern Greece
E.Mihailidou, M.Belazi, A.K.Markopoulos, M.Tsatsas, O.Mourelou,  D.Antoniades.  Int  J  Dermatology    2007; 46: 356-361             
13. PFAPA syndrome: Case report and description of conjunctivitis as a new sign.       Kolokotronis A, Markopoulos AK, Antoniades DZ     Ophthalmology     2007; 114: 1584
14. Ulcerative uremic stomatitis associated with untreated chronic renal failure. Report of a case      Antoniades DZ,  Markopoulos AK,  Andreadis D,  Balaskas I,  Patrikalou E,  Grekas D    Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod  2006; 101:608-613
15  . Actinic cheilitis: Clinical and pathologic characteristics in 65 cases.
Markopoulos A,  Albanidou-Farmaki E,  Kayavis I. Oral Diseases 2004; 10: 212-216

Selected publications in Greek Journals: 

1. Λευκοπλακία:  Κλινικοστατιστική μελέτη 180 ασθενών  Α.Χατζηβασιλείου, Α.Κολοκοτρώνης, Δ.Αντωνιάδης, Α.Μαρκόπουλος, Α.Επιβατιανός.  Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 54:109-117, 2010                                                                                                                                            2. Παλιφερμίνη: ένα νέο φάρμακο στην αντιμετώπιση της βλεννογονίτιδας του στόματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Αναφορά περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.       Γ.Τσαγκαλίδης, Ξ.Γιαλαμά, Α.Μαρκόπουλος, Κ.Τσιώνος, Λ.Ζουλούμης.     Στόμα 2010; 38 : 227 - 234                                  3. Κλινικοί, μορφολογικοί και μοριακοί δείκτες. Η προγνωστική τους αξία στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα της στοματικής κοιλότητας.   Γ.Κασφίκης, Α.Πουλόπουλος, Α.Μαρκόπουλος.        Στόμα 36: 241-248, 2008                                                                                                                    4. Αυξητικοί παράγοντες του σάλιου. Ποιος ο βιολογικός τους ρόλος.    Ν.Βαγδατλής, Α.Κ.Μαρκόπουλος    Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 52(4): 371-378, 2008                                                   5. Σύγχρονες  απόψεις για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του συνδρόμου Αδαμαντιάδη-Behcet.     Χ.Κουτρογιάννης, A. Μαρκόπουλος       Στόμα 33: 153-156, 2005

Μονογραφία/ες: 

Συμβολή στη μελέτη των φαινομένων αυτοανοσίας πού παρατηρούνται στους σιαλογόνους αδένες και στο βλεννογόνο του στόματος στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1