Εξεταστέα ύλη Παθολογία και Θεραπευτική Νόσων του Περιοδοντίου

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος  Παθολογία και Θεραπευτική Νόσων του Περιοδοντίου Ζ’ Εξάμηνο είναι η εξής:
 
 
1.       Περιοδοντολογία, καθ. Α. Κωνσταντινίδη 
          Κεφάλαιο 14-19
          Κεφάλαιο 22,23,24,27
          Κεφάλαιο 26 σελίδες 1345-1358