ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔ. Π.ΠΟΠΟΤΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 - 2019
ΤΜΗΜΑ OΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (υποχρεωτικό)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.01.2019
 ΩΡΑ 12.00 - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ’ (απέναντι από την Κοσμητεία)