Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - κύκλος Β _ Ενημέρωση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναρτήθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.
Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού «Συστήματος Υποβολής» (http://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/), το οποίο θα είναι ανοικτό για την υποδοχή των ερευνητικών προτάσεων από την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 έως και την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 23:59.
Μπορείτε να δείτε σχετικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.rc.auth.gr/marketing/call.shtml?id=155418625
Για τη διευκόλυνσή σας, η Πρόσκληση επισυνάπτεται.

Συνημμένα αρχεία: