Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών Οδοντιατρικής για Πρακτική Άσκηση Β΄περιόδου (εαρινή) 2018-19

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να κάνουν ένσταση, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, να την υπογράψουν και να την στείλουν σκαναρισμένη στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ με email: praktiki@auth.gr, ή να την παραδώσου αυτοπροσώπως έως την Πέμπτη 7/2 και ώρα 14:00.
Σοφία Προύσαλη
Κτηνίατρος MSc
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ
τηλ. 2310 997191