Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ I ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
 
 
 
Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα της Παθολογίας 1 Οδοντιάτρων ΣΤ΄ Εξαμήνου αρχίζουν την Παρασκευή  1.3.2019 .
     Αμφιθέατρο Νευροεπιστημών : 9-11 π.μ.          
Από τη Γραμματεία της Κλινικής