Αλμπανίδου - Φαρμάκη Ελένη

Αποχωρήσαντες
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999525
Σπουδές - Τίτλοι: 

1976 Πτυχίο Οδοντιατρικής
1986 Διδακτορική διατριβή

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 

1984-Επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Στοματολογίας του Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.
1988-1990- Ελεγκτής Οδοντίατρος στο Α.Π.Θ.
1992- Λέκτορας στον Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος του Οδοντιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο τη Στοματολογία.
1998- Επίκουρη Καθηγήτρια  στον Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος του Οδοντιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο τη Στοματολογία.
2002 - Μονιμοποίηση στη θέση της Επίκουρης Καθηγήτριας  στον Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος του Οδοντιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο τη Στοματολογία.
2009- Μόνιμη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος του Οδοντιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο τη Στοματολογία.

Τιμητικές διακρίσεις: 

Συμμετέχω ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Είμαι μέλος της Επιτροπής Προγράμματος σπουδών του Οδοντιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. (2009-2014).

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 

1. Μέλος της Στοματολογικής Εταιρείας Ελλάδος, 1984.
 2.  Μέλος της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 1984.
 3.  Μέλος της Ανοσολογικής Εταιρείας Ελλάδος, 1987.
 4.  Μέλος της Βritish Society for Immunology, 1989.
 5.  Μέλος της British Society for Histocompatibility and Immunogenetics, 1989.
 6. Μέλος της Society for Mucosal Immunology, 1989.
 7. Μέλος της Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 1991.
 8. Mέλος της European Foundation for Immunogenetics, 1991.
 9.   Μέλος της I.A.D.R., 1993.
10.  Μέλος της Βαλκανικής Στοματολογικής Εταιρείας, 1997.
11.  Ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας Παθολογίας Στόματος, 2001.

Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα: 

1. Ερευνητικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
       (1993):Προσδιορισμός των παραγόντων TNF-a και TNF-b σε ασθενείς με
        υποτροπιάζουσες άφθες και ομαλό λειχήνα του στόματος   

2. Τίτλος : Πολυμορφισμοί γονιδίων κυτταροκινών σε Έλληνες ασθενείς με υποτροπιάζουσες άφθες(Ίδρυμα Κουλουρίδη) (2013 - 14)
Επιστημονική υπεύθυνη : Ελένη Αλμπανίδου-Φαρμάκη
Συνεργαζόμενα εργαστήρια : Εργαστήριο Στοματολογίας Οδοντιατρικού Τμήματος ΑΠΘ,
Α' Παθολογική Κλινική Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων Οδοντιατρικής : (2)
Ελένη Αλμπανίδου-Φαρμάκη
Αναστάσιος Μαρκόπουλος

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά: 

1.      Kayavis  Ι, G. Vergoulas, E. Albanidou-Farmaki, M. Daniilidis, Z. Polymenidis, P. Papanayotou. Complement components (C1q, C3, C4, Bf and CH50) in recurrent oral ulceration. Journal of Oral Medicine 42(3): 154-155, 1987
2.      Kayavis I., Daniilidis M., Albanidou-Farmaki E., Vergoulas G., Polymenidis Z., Papanayotou P. Τ-Lymphocyte subsets in recurrent oral ulceration. A preliminary study. Τ-Lymphocyte subsets in recurrent oral ulceration. A preliminary study. Journal of Oral Medicine 42(4): 198-199, 1987
3.      Αlbanidou-Farmaki. Ε, I. Kayavis Ι,Polymenidis Ζ, and Papanayotou P. HLA-A, B, C, and DR Antigens in Recurrent Oral Ulcers. Annals of Dentistry Vol. 47(1): 5-8, 1988
4.      Poulopoulos A.K, Farmaki-Albanidou E., Antoniadis K., Kayavis I., Papanayotou P. Comparative immunohistochemical profile squamous cell carcinomas versus basal cell carcinomas of the head  and neck region Oral Diseases Vol.3: S52, 1997
5.      K.Antoniades, E.Albanidou-Farmaki, A.Poulooulos, K.Vahtsevanos, I.Kayavis, P.Papanayotou. "Facial developmental fields and basal cell carcinomas".Balkan Journal of Stomatology 3:185-187, 1999
6.      A.K.Poulopoulos, K.Antoniadis, E.Albanidou-Farmaki, K.Vahtsevanos, I.Kayavis, P.Papanayotou. Clinical Signs and Features of Oral Metastatic Lesions. Oral Oncology:7:163-166,2001
7.      E.Albanidou-Farmaki, B. Papameletiou, A.K.Poulopoulos, I.Kayavis, P.Papanayotou. Tumor Markers in patients with oral diseases.Balkan Journal of Stomatology  6: 185-189, 2002
8.      E. Albanidou-Farmaki, E. Giannoulis, A. Markopoulos, S. Fotiades, X. Aggouridaki, K. Farmakis, P. Papanayotou. Outcome following treatment for Helicobacter Pylori in patients with recurrent aphthous stomatitis. Oral diseases 10:1-5, 2004
9.      A.Markopoulos, E. Albanidou-Farmaki, I. Kayavis. Actinic cheilitis: Clinical and pathologic characteristics in 65 cases.Oral Diseases 10:212-216, 2004
10.  Albanidou-Farmaki E., Markopoulos A., Kalogerakou F., Antoniades D. Detection, Enumeration and Characterization of T Helper cells Secreting Type and Type 2 Cytokines in Patients with Recurrent Aphthous Stomatitis The Tohoku Journal of Experimental Medicine 212:101-105, 2007
11.  E. Albanidou-Farmaki, A. Deligiannidis, A. K. Markopoulos,V. Katsares, K. Farmakis & E. Parapanissiou. HLA Haplotypes in Recurrent Aphthous Stomatitis(RAS)- a mode of inheritans? International Journal of Immunogenetics 35(6):427-432, 2008
12.  E.Albanidou-Farmaki,A.Poulopoulos, A.Epivatianos, K. Farmakis, M. Karamouzis,M. Daniilidis, D.Antoniades. Increased Anxiety Level and High Salivary and Serum Cortisol Concentrations in Patients with Recurrent Aphthous Stomatitis.The Tohoku Journal of Experimental Medicine 214(4): 291-296, 2008
13.  Filanthi Kalogerakou, Eleni Albanidou-Farmaki, Anastasios K. Markopoulos, Demetrios Z.Antoniades. Detection and enumeration of T cells secreting type 1 and type 2 cytokines inthe peripheral blood of patients with oral lichen planus.Hippokratia. 2008 Oct;12(4):230-5
14.  E. Albanidou-Farmaki, M. Daniilidis, G. Kyriazis, A. Markopoulos, K. Farmakis. Evaluation of cellular immunity in patients with recurrent aphthous stomatitis.Journal of Biological Research 9: 103-106, 2008
15.  Kalifatidis A, E. Albanidou-Farmaki, M. Daniilidis, A. K. Markopoulos, N. Karyotis & D. Z. Antoniades. HLA-DRB1  antigens in patients with Fissured Tongue. International Journal of Immunogenetics 37: 509-511, 2010

Selected publications in Greek Journals: 

1.      Ε. Aλμπανίδου-Φαρμάκη, Ι. Καγιάβης, Ζ. Πολυμενίδης, Π. Παπαναγιώτου Έλεγχος υπεραπλοτύπων των HLA αντιγόνων της A, B, DR γονιδιακής θέσης τη HLA περιοχής σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες άφθες. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 34(1): 17-20, 1990
2.      Ε. Αλμπανίδου-Φαρμάκη, Ι. Καγιάβης, Ι. Σιδηρόπουλος, Π. Παπαναγιώτου, Ζ. Πολυμενίδης. Προσδιορισμός των ανοσοσφαιρινών του ορού IgA, IgG και IgM σε ασθενείς με ομαλό λειχήνα του στόματος.Στοματολογία 47:114-120, 1990
3.      E. Αλμπανίδου-Φαρμάκη, Ι. Καγιάβης, Ζ. Πολυμενίδης, Π. Παπαναγιώτου.Oικογενής μελέτη σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες άφθες.Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 49:93-97, 1991
4.      Ε. Αλμπανίδου-Φαρμάκη, Π. Μαργάρη, Ι. Καγιάβης, Π. Παπαναγιώτου Eλεγχος της β2-μικροσφαιρίνης σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες άφθες. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά, 35:227-230,1991.
5.      Ι. Καγιάβης, Ε. Αλμπανίδου - Φαρμάκη, Π. Παπαναγιώτου, Ζ. Πολυμενίδης. Ανάλυση των HLA αντιγόνων σε ασθενείς με ομαλό λειχήνα του στόματος. Ελληνικά Στοματολογικά χρονικά, 36:19-24,1992.
6.      Ε.Αλμπανίδου-Φαρμάκη, Ι.Καγιάβης, Β.Παπαμελετίου, Π.Παπαναγιώτου. Οι νεοπλασματικοί δείκτες CEA, CA-19.9 και CA-125 σε ασθενείς με ομαλό λειχήνα. Ελλ.Π.Στομ.Γναθοπροσωπ. Χειρ., 8:27-30,1993.
7.      Ε.Αλμπανίδου-Φαρμάκη, Π.Μπούρα, Ι.Καγιάβης, Π.Παπαναγιώτου, Ι.Τσάπας. Έλεγχος ανοσοσφαιρινών (IgA, IgG, IgM) ανοσοσυμπλεγμάτων και παραγόντων του συμπληρώματος (C3, C4) σε ασθενείς με ομαλό λειχήνα του στόματος.Στοματολογία, 50 (1): 23-28, 1993.
8.      Ε.Αλμπανίδου-Φαρμάκη, Ι.Καγιάβης, Π.Τσούμπαρης, Β.Κατσουγιαννόπουλος, Π.Παπαναγιώτου. Έλεγχος των επιπέδων του ψευδαργύρου του ορού σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες άφθες.  Στόμα, 23: 123-126, 1995.
9.      .Αλμπανίδου-Φαρμάκη E, Ι.Λινκ-Τσατσούλη, Ι.Καγιάβης, Π.Παπαναγιώτου Κλινικοστατιστική μελέτη προκαρκινικών καταστάσεων του στόματος σε 2311 ασθενείς τρίτης ηλικίας. Ελλ.Π. Στομ. Γναθοπροσωπική Χειρουργική 10: 129-134, 1995
10.  .A.Κ.Πουλοπουλος, Ε.Αλμπανίδου-Φαρμάκη, Κ.Αντωνιάδης, Ι.Καγιάβης, Π. Παπαναγιώτου. Ανοσοϊστοχημικές μεταβολές πρωτεϊνών της βασικής μεμβράνης στα βασικοκυτταρικά καρκινώματα του προσώπου. Ελλ.Π.Στομ.Γναθοπροσωπ.Χειρ. 13: 95-100, 1998
11.  E.Aλμπανίδου-Φαρμάκη, Ι.Καγιάβης, Π.Παπαναγιώτου.Καντιντίαση του βλεννογόνου του στόματος. Βιβλιογραφική ανασκόπηση.Ελλ.Π.Στομ.Γναθ.Προσωπ.Χειρ.  14:31-41, 1999
12.  Ε. Αλμπανίδου- Φαρμάκη. Υποτροπιάζουσες Αφθες. Βιβλιογραφική ανασκόπιση Ελλ.Στομ.Π.Γναθοπροσωπ.Χειρ.:15:177-188, 2000         
13.  Α.Πουλόπουλος, Ε.Αλμπανίδου-Φαρμάκη, Ι.Καγιάβης. Τα μόρια προσκόλλησης στον καρκίνο του στόματος. Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ελλ.Στομ.Π.Γναθοπροσωπ.Χειρ.:16:75-87, 2001
14.  Φιλάνθη Καλογεράκου, Ελένη Αλμπανίδου-Φαρμάκη, Ιωάννης Καγιάβης Συσχετισμός συστηματικών νοσημάτων σε ασθενείς με ομαλό λειχήνα του  στόματος.  Κλινικοστατιστική μελέτη. Στόμα 31: 177-183, 2003
15.  Eπιβατιανός Α., Αλμπανίδου-Φαρμάκη Ε., Πουλόπουλος Α., Κολοκοτρώνης Α., Καρκαβέλας Γ., Αντωνιάδης Δ. Κλινικοπαθολογική μελέτη της πτυχωτής ινώδους υπερπλασίας από οδοντοστοιχίες (Επουλίδα Fissuratum) και μελέτη του κολλαγόνου της με Picro- Sirius red στο πολωτικό μικροσκόπιο. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά: 48: 181-189, 2004
16.  Σαμαρά Α, Κυριλή Τ, Ανδρεάδης Δ, Αλμπανίδου-Φαρμάκη Ε, Επιβατιανός Α. Χρόνια ελκωτική στοματίτιδα. Μια ασυνήθιστη διαγνωστική πρόκληση. ΣΤΟΜΑ 2012;40:267-274 2012

Μονογραφία/ες: 

1.     Ε. Αλμπανίδου-Φαρμάκη
            Καντιντίαση του Βλεννογόνου του Στόματος. Ανοσολογική προσέγγιση.
            Μονογραφία , εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2002
2.     Ε. Αλμπανίδου-Φαρμάκη
            Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας του Ανθρώπου (MHC) και Νοσήματα
       του Βλεννογόνου του Στόματος.
             Μονογραφία, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004