ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι πρώτη άσκηση

ΠPOΓPAMMA EPΓAΣTHPIAKΩN AΣKHΣEΩN "BIOΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ I"
                                                                                                            Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
 
Άσκηση πρώτη: ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
                           ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΚΕΤΟΝΟΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΥΡΑ
           
 
 
Δευτέρα          04-03-2019    ώρα      8.00-10.00               Β1       ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δευτέρα          04-03-2019    “          13.00-15.00               B2       XAΪΤΟΓΛΟΥ
 
Τρίτη               05-03-2019    “            8.00-10.00               Β3       ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Τρίτη               05-03-2019    “          13.00-15.00               Β4       ΗΛΙΑΔΗΣ
 
Τετάρτη          06-03-2019    “            8.00-10.00   ΟΔ      Β5       ΜΑΚΕΔΟΥ
Τετάρτη          06-03-2019    “          13.00-15.00   ΟΔ      Β6       ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 
Πέμπτη           14-03-2019    “            8.00-10.00   ΟΔ      Β7       ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
Πέμπτη           14-03-2019    “          13.00-15.00   ΟΔ      Β8       ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ     
 
Παρασκευή    15-03-2019    “            8.00-10.00               Β9       ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Παρασκευή    15-03-2019    “          13.00-15.00               Β10     ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
Δευτέρα          18-03-2019    “            8.00-10.00               Β11     ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Δευτέρα          18-03-2019    “          13.00-15.00               Β12     ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ
                                       
Τρίτη               19-03-2019    “            8.00-10.00               Β13     ΜΑΚΕΔΟΥ
Τρίτη               19-03-2019    “          13.00-15.00               Β14     ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ
 
Τετάρτη          20-03-2019    “             8.00-10.00               Β15     ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
 
 
Oι φοιτητές πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους την εργαστηριακή ποδιά