2η πρόσκληση για εργασία Ιατρ. Γενετικής 2019

Ανακοίνωση (2)
 
   Οι φοιτητές του Ιατρικού  & Οδοντιατρικού  Τμήματος με τους παρακάτω αριθμούς εργαστηριακής κάρτας καλούνται σε συνάντηση με την  επίκ .καθ. κ. Ανθή Χατζηκυριακίδου  τη Δευτέρα 18.3.2019 , ώρα 3.00 μμ στο   αμφιθέατρο Α΄ για θέμα που αφορά στην άσκησή  τους στο φροντιστήριο (εκπόνηση εργασίας).
 
Οι αριθμοί που καλούνται είναι:
 
Ιατρικό Τμήμα                                    Οδοντιατρικό Τμήμα   
                                                                
10 -19                                                     12-19
49-58                                                      48-55
91- 98                                                     92- 100
129-136
168-175
211-216 και 226-227
250-257
292-300
328-337