3η πρόσκληση για εργασία Ιατρ.Γενετ. 2019

Ανακοίνωση (3)
 
   Οι  φοιτητές του  Ιατρικού και Οδοντιατρικού Τμήματος  με τους παρακάτω  αριθμούς εργαστ. κάρτας καλούνται σε συνάντηση με την αναπλ. καθ. κ. Στ. Φιδάνη    την  Παρασκευή 29.3.2019, ώρα: 10.00 πμ στο μεγάλο αμφιθέατρο (Α) του Ιατρικού  Τμήματος, για θέμα που αφορά στην άσκησή τους στο φροντιστήριο (εκπόνηση εργασίας).
 
Οι αριθμοί που καλούνται είναι:
 
Ιατρικό  Τμήμα                      Οδοντιατρικό  Τμήμα
 
20-28                                       20- 29
59-67                                       56- 67
99-107                                   101- 108
136-147                                   
176-184
217-224 και 228-229
257-273
301-310
338-345