ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 3η άσκηση

ΠPOΓPAMMA EPΓAΣTHPIAKΩN AΣKHΣEΩN "BIOΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ I"
                                                                                                            Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
 
Άσκηση τρίτη: ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
                          ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ
 
Δευτέρα          08-04-2019    ώρα      8:00-10:00               Β1       ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δευτέρα          08-04-2019    “          13:00-15:00               B2       XAΪΤΟΓΛΟΥ
 
Τρίτη               09-04-2019    “            8:00-10:00               Β3       ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Τρίτη              09-04-2019    “         10:00-12:00  ΟΔ      Β6       ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τρίτη               09-04-2019    “          13:00-15:00               Β4       ΗΛΙΑΔΗΣ
 
Τετάρτη          10-04-2019    ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ                       Β5      
                                                ΕΚΛΟΓΕΣ                             Β6      
 
Πέμπτη           11-04-2019    “            8:00-10:00   ΟΔ      Β7       ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
Πέμπτη         11-04-2019    “         10:00-12:00  ΟΔ      Β5       ΜΑΚΕΔΟΥ
Πέμπτη           11-04-2019    “          13:00-15:00   ΟΔ      Β8       ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ     
 
Παρασκευή    12-04-2019    “            8:00-10:00               Β9       ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Παρασκευή    12-04-2019    “          13:00-15:00               Β10     ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
Δευτέρα          15-04-2019    “            8:00-10:00               Β11     ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Δευτέρα          15-04-2019    “          13:00-15:00               Β12     ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ
                                       
Τρίτη               16-04-2019    “            8:00-10:00               Β13     ΜΑΚΕΔΟΥ
Τρίτη               16-04-2019    “          13:00-15:00               Β14     ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ
 
Τετάρτη          17-04-2019    “             8:00-10:00               Β15     ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
 
 
 
Oι φοιτητές πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους την εργαστηριακή ποδιά