4η πρόσκληση για εργασία Ιατρ.Γενετ. 2019

                                                    Ανακοίνωση (4)
 
 
   Οι φοιτητές τoυ   Ιατρικού και Οδοντιατρικού Τμήματος με τους παρακάτω αριθμούς  εργαστηριακής κάρτας, καλούνται σε συνάντηση με την επίκ. καθηγήτρια κ. Μ. Γεωργίτση την Τρίτη 9.4.2019  ώρα:15.00 μμ στο αμφιθέατρο Α΄ του Ιατρικού Τμήματος, για θέμα που αφορά στην άσκησή τους  στο φροντιστήριο (εκπόνηση εργασίας).
 
Οι αριθμοί που καλούνται είναι:
 
Ιατρικό Τμήμα                              Οδοντιατρικό Τμήμα
 
29- 40                                                  30-40
68-80                                                   68-80
108-120                                             109-120
148-160                                     
185-200
230-240
274-280
311-320
346-360