ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι - ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σήμερα 11/4/2019 δεν θα γίνει το μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι στις 12:00-13:00