Έναρξη ηλεκτρονικής αξιολόγησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Εαρινού εξαμήνου 2018-2019
 
Προς τους Προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Οδοντιατρικής
 
Ανακοινώνεται ότι από 10-05-19 έως 10-06-19 πραγματοποιείται η ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων Εαρινού εξαμήνου 2018-2019.
Η συμμετοχή όλων των φοιτητών του Τμήματος κρίνεται απαραίτητη, στην προσπάθεια βελτίωσης και αναβάθμισης των σπουδών σας.
Το ερωτηματολόγιο είναι σύντομο και διασφαλίζεται η ανωνυμία των συμμετεχόντων.
Για την αξιολόγηση :
Εισέρχεστε στη σελίδα της ΜΟΔΙΠ http://qa.auth.gr μέσω του συνδέσμου ΕΙΣΟΔΟΣ χρησιμοποιώντας το username και password του ιδρυματικού σας λογαριασμού και αξιολογείτε τα μαθήματα που παρακολουθήσατε το τρέχον εξάμηνο και τους αντίστοιχους διδάσκοντες.
 
 
Από το Γραφείο Αξιολόγησης
Τμήματος Οδοντιατρικής