Διάλεξη με τίτλο: Οδοντιατρική έρευνα: Μετάβαση από το εργαστήριο στην κλινική εφαρμογή