Προαπαιτούμενα Περιστατικά Παθολογία & Θεραπευτική Νόσων του Περιοδοντίου

Ενημέρωνονται οι φοιτητές οτι η προαπαίτηση συμμετοχής 
στην εξέταση του μαθήματος Παθολογία & Θεραπευτική Νόσων του Περιοδοντίου είναι
2 ολοκληρωμένα περιστατικά με επανέλεγχο.