Εξετάσεις Χειρουργικής Παθολογίας και Εγχειρητικής

 Ανακοίνωση 
Οι εξετάσεις στο μάθημα της Χειρουργικής Παθολογίας και Εγχειρητικής θα γίνουν την Δευτέρα 24.06.2019 και ώρα 11.00-13.00.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο εργαστήριο και στην κλινική.
Η δήλωση συμμετοχής είναι υποχρεωτική στη γραμματεία του εργαστηρίου στον 7ο όροφο.
 
Από τη Γραμματεία