Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο φοιτητής κος Χαλκιόπουλος Θεόδωρος 10465 να προσέλθει στο γραφείο του κου Αντωνιάδη την Πέμπτη 06.06.2019 και ώρα 12.00.
 
Από τη Γραμματεία