Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα του Τμήματος Οδοντιατρικής