Χειρουργική Παθολογία και Εγχειρητική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για τις εξετάσεις της Χειρουργικής Παθολογίας και Εγχειρητικής για το ΣΤ΄εξάμηνο από την ύλη εξαιρούνται τα κεφάλαια των "Δυσπλασιών" και των "Νέων Τεχνολογιών".
 
Από την Γραμματεία