ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΣΑΑ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η κλινική ΚΣΑΑ
θα λειτουργήσει την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019.
 
Εκ της Γραμματείας