Βαθμολογία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής επι πτυχίω φοιτητών