Πρόγραμμα- Δηλώσεις Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019 Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας & Βιολογίας Εμφυτευμάτων

Οι δηλώσεις για την εξέταση των μαθημάτων γίνονται κανονικά στο mail koukoutsaki@dent.auth.gr
όσον αφορά το πεδίο της Προληπτικής Οδοντιατρικής.
Για τα μαθήματα της Περιοδοντολογίας οι εγγραφές πραγματοποιούνται στην γραμματεία του 
Εργαστήριο στον 5ο όροφο