ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι - ΙΙ (100803c, 100702c, 07-09,08-11) ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Η  ΥΛΗ  ΕΙΝΑΙ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΔΕΙΝΑΝ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ι - ιι ΜΑΖΙ

 

 1. Ιστολογία βλεννογόνου του στόματος – σιαλογόνων αδένων  (19-47σελ)

                                                                                                          (51-57σελ)

 1. Στοιχειώδεις βλάβες βλεννογόνου – Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις

                                                                                                   (59-78 σελ)

 1. Κλινικές οντότητες που εντοπίζονται σε συγκεκριμένη περιοχή της στοματογναθοπροσωπικής χώρας και κλινικές οντότητες με πολλαπλές εντοπίσεις

 

 • Απολεπιστική χειλίτιδα
 • Διπλό χείλος
 • Συγχειλίτιδα
 • Οσχεοειδής γλώσσα
 • Τριχωτή ή μέλαινα γλώσσα
 • Μακρογλωσσία
 • Φλεγμονή των φυλλοειδών θηλών
 • Ιδιοπαθής ινωμάτωση των ούλων
 • Λευκή γραμμή
 • Περιστοματική δερματίτιδα

-------------------------------------------------------------------------

 • Μεταναστευτικό ερύθημα.
 • Αιμορραγική πομφολυγώδης κυνάγχη
 • Φυσιολογική μελάγχρωση
 • Λευκοίδημα
 • Ευρυαγγείες
 1. Δυσπλασίες και κληρονομικές οντότητες.
 • Αγκυλογλωσσία.
 • Γλωσσικός θυρεοειδής
 • Κοκκία Fordyce.
 • Σύνδρομο Sturge – Weber

--------------------------------------------------------------------------

 • Λευκός σπογγώδης σπίλος
 • Κληρονομική ινωμάτωση ούλων
 • Νευροϊνωμάτωση ή νόσος του Renklinghausen
 • Κληρονομική εντερική πολύποση ή σύνδρομο PeutzJeghers
 • Κληρονομικό αγγειοοίδημα
 1. Παθήσεις από μηχανικά, χημικά, ηλεκτρικά, θερμικά αίτια, ξένα σώματα και κύστεις.

                                          

 • Νέκρωση του βλεννογόνου από έμπαρση βελόνας για αναισθησία
 • Χρόνια δήξη βλεννογόνου
 • Υπερκεράτωση του βλεννογόνου από χρόνιο ερεθισμό
 • Χρόνιο τραυματικό έλκος
 • Πυογόνο κοκκίωμα
 • Ίνωμα
 • Περιφερικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα
 • Τραυματικό νεύρωμα
 • Υπερώα των καπνιστών
 • Πτυχωτή ινώδης υπερπλασία
 • Ινώδεις υπερπλασίες της υπερώας

-------------------------------------------------------------------------

 • Ξένα σώματα

-------------------------------------------------------------------------

 • Κύστεις των νεογνών
 • Ρινοχειλική
 • Ρινοϋπερώια
 • Δερμοειδής
 • Επιδερμοειδής
 • Κύστεις ανατολής
 • Λεμφοεπιθηλιακές

--------------------------------------------------------------------------

Κύστεις των σιαλογόνων αδένων

 • Βλεννοκύστεις
 • Βατράχια
 1. Άφθες και νόσοι ή σύνδρομα που στη σημειολογία τους περιλαμβάνεται η εκδήλωση αφθών και κοκκιωματώδεις νόσοι
 • Άφθες
 • Νόσος ή σύνδρομο Αδαμαντιάδη – Βehçet
 • Αυτοφλεγμονώδεις νόσοι
 • Σύνδρομο  PFAPA

--------------------------------------------------------------------------

 • Στοματοπροσωπική κοκκιωμάτωση
 • Νόσος  Crohn
 • Σαρκοείδωση
 1. Ιογενείς λοιμώξεις  Ι

Ερπητικές λοιμώξεις και όγκοι στην αιτιοπαθογένεια των οποίων εμπλέκονται ερπητοϊοί

 • Πρωτοπαθής ερπητική ουλοστοματίτιδα
 • Επιχείλιος έρπης
 • Ενδοστοματικός έρπης
 • Έρπης ζωστήρας του τριδύμου νεύρου
 • Σύνδρομο Ramsey – Hunt
 • Λοιμώδης μονοπυρήνωση
 • Ιογενής ή τριχωτή λευκοπλακία
 • Λοιμώξεις από κυτταρομεγαλοϊό

--------------------------------------------------------------------------

 • Λέμφωμα Burkitt
 • Πολλαπλό ιδιοπαθές σάρκωμα Kaposi.
 1. Ιογενείς λοιμώξεις  ΙΙ                          

           Λοιμώξεις από ιούς Coxsackie, ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και HIV

 • Νόσος  χεριών – ποδιών – στόματος
 • Ερπητική κυνάγχη

--------------------------------------------------------------------------

 • Εστιακή επιθηλιακή υπερπλασία ή νόσος Heck
 • Μυρμηκίες ή ακροχόρδωνες
 • Οξυτενή κονδυλώματα

--------------------------------------------------------------------------

 •  HIV-Λοίμωξη – (ΑΙDS)
 1.  Βακτηριακές λοιμώξεις  Ι

                                                            

 • Μολυσματικό  κηρίο
 • Φυματίωση
 • Ακτινομυκητίαση
 • Ελκονεκρωτική  βλεννογονίτιδα ή  ουλοστοματίτιδα
 1.  Βακτηριακές λοιμώξεις  Ι Ι και Μυκητιάσεις

                                                                          

 • Σύφιλη

--------------------------------------------------------------------------

 • Καντιντίαση
 1. Νοσολογικές οντότητες που προκαλούν φάρμακα & άλλες ουσίες, ο πόνος στη στοματολογία και η κακοσμία.
 • Αλλεργικής αιτιολογίας στοματίτιδες
 • Λειχηνοειδείς αντιδράσεις
 • Μελάγχρωση και δυσχρωμίες
 • Διόγκωση ούλων από λήψη φαρμάκων

--------------------------------------------------------------------------

 • Νευραλγία  του τριδύμου νεύρου
 • Νευραλγία του γλωσσοφαρυγγικού
 • Άτυπη προσωπαλγία
 • Καυσαλγία

---------------------------------------------------------------------------

 • Κακοσμία
 1. Δερματοβλεννογόνιοι νόσοι

                     

 • Ομαλός  λειχήνας
 • Πέμφιγα
 • Πεμφιγοειδή – πεμφιγοειδές του βλεννογόνου

                                                    

ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ  ΥΛΗ ΘΑ  ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ  ΤΗΝ  ΠΑΛΙΑ  ΥΛΗ  ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΝ  ΔΙΑΒΑΣΕΙ  ΚΑΙ  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΔΗΛΑΔΗ  ΤΗΝ  ΕΞΗΣ:

 

ΥΛΗ    Ζ-Η   ΕΞΑΜΗΝΟΥ   (ΒΙΒΛΙΟ  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ- ΕΠΙΒΑΤΙΑΝΟΥ  )

  ΚΛΙΝΙΚΕΣ  ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ  ΠΟΥ  ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΑ  ΧΕΙΛΗ

 

      1.   Συγχειλίτιδα                                                       σελ  85 – 88

 1. Διπλό  χείλος                                                     σελ  85

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ  ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ  ΠΟΥ  ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΗ  ΓΛΩΣΣΑ

 

 1. Οσχεοειδής  γλώσσα                                                   σελ  88 - 89
 2. Γεωγραφική γλώσσα  ή μεταναστευτικό Ερύθημα     σελ  99 - 101
 3. Τριχωτή   γλώσσα                                                       σελ  89 - 91
 4. Μακρογλωσσία                                                           σελ   91 - 93

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ  ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΗ  ΧΩΡΑ

 

      1.  Μεταναστευτικό  Ερύθημα                  σελ. 99-101

      2.  Φυσιολογική μελάγχρωση                   σελ. 102-103

      3.  Λευκοίδημα                                            σελ.  103-104

 

 ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ                                                        σελ. 107 - 108

 1. Αγκυλογλωσσία                                                σελ  109 - 110
 2. Κοκκία του  Fordyce                                        σελ  111
 3. Σύνδρομο  Sturge - Weber ή Τριδυμοεγκεφαλική αγγειωμάτωση     σελ  112 - 114

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΛΙΝΙΚΕΣ  ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

 1. Λευκός σπογγώδης  σπίλος                              σελ  141 - 142

      2.   Νευροϊνωμάτωση ή Νόσος  Recklinghausen        σελ  143 - 145

      3.   Κληρονομική εντερική Πολύποση  ή Σύνδρομο  Peutz - Jeghers     σελ  145 -146

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΑ , ΧΗΜΙΚΑ , ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΘΕΡΜΙΚΑ ΑΙΤΙΑ  ΚΑΙ  ΞΕΝΑ  ΣΩΜΑΤΑ                                                                   σελ. 151 - 153

1.  Χρόνια  δήξη  βλεννογόνου                              σελ. 153 - 154

2.  Υπερκεράτωση βλεννογόνου από χρόνιο ερεθισμό       σελ. 154 - 155

3.  Χρόνια δήξη  βλεννογόνου                              σελ.  153 - 154

4.  Νέκρωση του βλεννογόνου από έμπαρση  βελόνας για  αναισθησία     σελ  153

5.  Χρόνιο τραυματικό  έλκος                                 σελ  155 - 156

6.  Τραυματικό  ίνωμα                                            σελ  160 - 162

7.   Περιφερικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα      σελ. 162 - 164

 8.  Πτυχωτή  ινώδης  υπερπλασία                       σελ  167 - 168

 9.   Ινώδεις  υπερπλασίες  υπερώας                    σελ  168 – 169

 10.  Πυογόνο  Κοκκίωμα                                           σελ  158 - 160

11.  Υπερώα  των  καπνιστών                                σελ.  165 - 166

12.  Τραυματικό  νεύρωμα                                    σελ. 165

13.  Ξένα  σώματα                                                   σελ.  169 - 171

   

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

 

     1.   Ελκωνεκρωτική  βλεννογονίτιδα                     σελ  274 - 275

 1. Καντιντίαση   - Στοματίτιδα από οδον/χία      σελ  279 - 289

 

ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ  ΝΟΣΟΙ  ΚΑΙ  ΣΥΝΔΡΟΜΑ               σελ.  349

                                                                                      

 1. Ακτινική  χειλίτις                                 σελ  349 - 353
 2. Ερυθροπλακία                                     σελ  352 - 353
 3. Λευκοπλακία                                        σελ  353 - 365

 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ                                            σελ.  367 - 369

 

ΚΑΛΟΗΘΗ  ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ  ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΥ  ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ

 1. Θήλωμα                                                         σελ   369 - 371

 

ΚΑΚΟΗΘΗ  ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ  ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΥ  ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ

 

   1.  Ακανθοκυτταρικό  καρκίνωμα                       σελ  371 - 388

   2.  Ακροχορδονώδες  ή Μυρμηκιώδες   καρκίνωμα      σελ  388 - 389

 

   

ΚΑΛΟΗΘΗ  ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΙΝΩΔΟΥΣ  ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ  ΙΣΤΟΥ                          

      1.  Γιγαντοκυτταρικό ίνωμα                   σελ.  391 - 392

 

ΚΑΚΟΗΘΗ  ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΙΝΩΔΟΥΣ  ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ  ΙΣΤΟΥ

1.  Ινοσάρκωμα                                        σελ  396 - 397

 

ΚΑΛΟΗΘΗ  ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΛΙΠΩΔΟΥΣ  ΙΣΤΟΥ

1.  Λίπωμα                                              σελ  398 – 400

 

ΚΑΛΟΗΘΗ  ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ  ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ  ΟΣΤΙΤΗ  ΙΣΤΟΥ

      1.   Οστέωμα                                        σελ  423 - 424

      2.  Εξοστώσεις                                     σελ  420 - 422

 

ΚΑΚΟΗΘΗ  ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ  ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ  ΟΣΤΙΤΗ  ΙΣΤΟΥ

      1.  Οστεοσάρκωμα                              σελ.  425 - 427

 

ΚΑΛΟΗΘΗ  ΝΕOΠΛΑΣΜΑΤΑ  ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ  ΙΣΤΟΥ

 1. Αιμαγγείωμα                                             σελ  402 - 405
 2. Λεμφαγγείωμα                                         σελ.  407 - 409

 

ΚΑΛΟΗΘΗ  ΚΑΙ  ΚΑΚΟΗΘΗ  ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΜΥΪΚΟΥ  ΙΣΤΟΥ

 1. Λειομύωμα                                                σελ  411 - 412

 

 

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ  ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ  ΟΓΚΟΙ       

      1.  Κοκκιοκυτταρικός  όγκος                         σελ.  428 - 429

      2.  Συγγενής  επουλίδα  νεογνών                 σελ.  429 - 430

 

ΚΑΛΟΗΘΗ  ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ  ΝΕΥΡΙΚΟΥ  ΙΣΤΟΥ

 1. Νευρειλήμμωμα  ή  Σβάννωμα                    σελ  416 - 417
 2. Νευροϊνωμα                                                     σελ  417 - 418

ΚΑΛΟΗΘΗ  ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ  ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥ  ΙΣΤΟΥ

 1. Μελαγχρωματικοί Σπίλοι              σελ  435 - 438

 

 ΚΑΚΟΗΘΗ  ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ  ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥ  ΙΣΤΟΥ

      1.   Κακόηθες  μελάνωμα                               σελ   438 - 442

 

ΔΕΡΜΑΤΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΙ  ΝΟΣΟΙ                    σελ.  307 - 336

1. Ομαλός  λειχήνας                                           σελ  307 - 316

2. Πέμφιγα                                                             σελ  317 - 326

3. Πεμφιγοειδές                                                   σελ.  324 - 326

4. Πεμφιγοειδές  των βλεννογόνων                 σελ.  326 - 329

5. Ψωρίαση                                                        σελ   329 - 332

6.  Πολύμορφο  ερύθημα  και  Σύνδρομο Stevens  Johnson         σελ  332 - 336

 

 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ  ΚΑΙ  ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

      ΑΝΤΙΝΕΟΛΠΑΣΜΑΤΙΚΩΝ  ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ                       σελ  533 - 544

 

ΝΟΣΟΙ  ΤΩΝ  ΣΙΑΛΟΓΟΝΩΝ  ΑΔΕΝΩΝ  

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ                                                           σελ. 612 - 614

 

ΚΑΛΟΗΘΗ  ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ                                       σελ  614 – 626

ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:  Μυοεπιθηλίωμα - Θηλώματα πόρων  σελ. 620 - 626

 

ΚΑΚΟΗΘΗ  ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ                                     σελ  626 - 639

ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:  Καρκινοσάρκωμα & μεταστατικός μικτός όγκος   σελ. 634

Επιθηλιακό - Μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα   σελ. 637 - 639