Πρόσκληση Συνέλευσης αριθμ. 406_δεύτερη ανακοινοποίηση στο ορθό