Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου-Δηλώσεις μαθημάτων-Εργαστήριο Προσθετικής