ΝΕΟ ΠΜΣ Παιδοδοντιατρική

 

Η Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής, όπως και οι διοικητικές υπηρεσίες όλου του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές,

για το χρονικό διάστημα από 29-7-2019 έως και 16-8-2019

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η 2/9/2019.

 

Από τη Γραμματεία