Πρόσκληση ορκωμοσίας αποφοίτων, μεταπτυχιακών φοιτητών και αναγόρευσης διδάκτορα_24.07.2019