Προληπτική Οδοντιατρική- Αλλαγή ημέρας και ώρας εξέτασης.